PočetnaVestiKvalifikacije radne snage u Srbiji uskoro na engleskom

Kvalifikacije radne snage u Srbiji uskoro na engleskom

Kvalifikacije radne snage u Srbiji uskoro će biti dostupne na engleskom jeziku, pa će zainteresovani moći da vide svoj status i u drugim sistemima i sagledaju mogućnosti za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja i van granica, saopštio je danas EU info centar.

To će biti omogućeno povezivanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS) sa evropskim okvirom, koji je kroz projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija“ pomogla Evropska unija (EU).

„Kroz projekat ‘Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalfikacija’ EU je tokom prethodne dve i po godine pružala podršku za uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji je omogućio bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada, otvorio niz mogućnosti za obrazovanje odraslih i povezao obrazovni sistem Srbije sa sistemima drugih evropskih zemalja i sa Evropskim okvirom kvalifikacija“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u toku povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija i da će opisi kvalifikacija u Srbiji uskoro biti dostupni i na engleskom jeziku, pa će svi zainteresovani moći da vide status svoje kvalifikacije u drugim sistemima i sagledaju mogućnosti za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja i van granica Srbije.

Kroz projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalfikacija“ EU je, kako se navodi, tokom prethodne dve i po godine pružala podršku za uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji je omogućio bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada, otvorio niz mogućnosti za obrazovanje odraslih i povezao obrazovni sistem Srbije sa sistemima drugih evropskih zemalja.

NOKS je okvir u kome su popisane, po nivoima razvrstane i detaljno opisane sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno učenje i omogućava da se preciznije evidentira kvalifikaciona struktura radne snage i kreiraju tržišno relevantne politike u oblasti obrazovanja.

Sve kvalifikacije mogu se sada naći u Registru kvalifikacija, elektronskoj bazi koja postoji od ove godine i dostupna je na sajtu Agencije za kvalifikacije.

Registar omogućava da svako može da nadje odgovor na pitanje koje poslove sa određenom kvalifikacijom može da radi, ili da, u skladu sa principima celoživotnog učenja, potraži moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu, ukoliko poželi da promeni zanimanje ili sa jednog nivoa kvalifikacije ide na drugi, ukoliko odluči da nastavi proces učenja.

Još jedna novina koju je doneo nacionalni okvir kvalifikacija je uspostavljanje mehanizma za uvođenje novih kvalifikacija.

Ova promena znači da se nove kvalifikacije neće više uvoditi samo na zahtev sektora obrazovanja, sa ciljem da se ponuda učini raznovrsnom i atraktivnom za učenike. Nove kvalifikacije sada se mogu uvoditi i na predlog poslodavaca, sindikata, civilnog sektora i drugih koji prepoznaju značaj i potrebu za novom kvalifikacijom.

Novi mehanizam podrazumeva i to da za svaku kvalifikaciju postoji standard, dokument utvrđen na nacionalnom nivou sa detaljnim opisom ishoda učenja koje je potrebno dostići kako bi se stekla kvalifikacija. Na osnovu definisanih ishoda učenja razvijaju se programi učenja u formalnom i neformalnom obrazovanju, ali i omogućava provera i dokazivanje znanja stečenih kroz radno ili životno iskustvo. Tako je uvođenje standarda kvalifikacija, kako se navodi, otvorilo mogućnost da se u obrazovni sitem uvede još jedan način za sticanje kvalifikacija, priznavanje prethodnog učenja.

To znači da će uskoro biti moguće da se znanja i veštine stečene kroz radno ili životno iskustvo prepoznaju i procene, i da se za tako priznata znanja dobije javna isprava koja će na tržištu rada biti podjednako vredna kao kvalifikacija stečena kroz formalno obrazovanje.

 

Pratite nas

Najčitanije

Slične vesti